Strona główna

Eksploatacja złóż

Maszyny
i
urządzenia górnicze

Miernictwo górnicze


Przepisy górnicze
 

       

 

  Zajęcia praktyczne

 

 

 

Wybrane zagadnienia:

 

Pomiary warsztatowe

Obróbka ręczna metali

Maszynowa obróbka metali

Montaż i demontaż zespołów oraz mechanizmów maszyn

Obróbka plastyczna metali

Spawanie zgrzewanie metali