Załącznik 8

Maszyny i urządzenia służące do kotwienia

 

Zał. 8a

Zastosowanie wiertarki udarowej i podpory pneumatycznejdo wiercenia otworów pod kotwie

1 — wiertarka, 2 — smarownica, 3 — cylinder podpory, 4 — regulator podpory, 5 — zawór wiertarki, 6 — przewód powietrzny, 7 — przewód dla wody, 8 — wiertło

 

 

Zał. 8b

 

 

 

 

 Kotwiarka PKU—1 zbudowana z: wiertarki udarowo obrotowej WUP – 22k i podpory pneumatycznej.

 

 

 

 

 

 

1 — wiertarka, 2 — smarownica, 3 — cylinder podpory, 4 — regulator podpory, 5 — zawór wiertarki, 6 — przewód powietrzny, 7 — przewód dla wody, 8 — wiertło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 8c

Wóz wiertniczy do kotwienia

 

 

 

Wóz wiertniczy do kotwienia SWK-2


Urządzenie do kotwienia stropu.

 

             Na samobieżnym wozie zabudowany jest wysięgnik z urządzeniem do wiercenia obrotowego i zakładania kotwi, hydrauliczny układ roboczy, układ usuwania zwiercin oraz pulpit sterowniczy.   

Urządzenie do kotwienia złożone jest z dwu układów: wiertarki (1) oraz kotwiarki (2). Umieszczone są one tak, że przez obrót o kąt 1200 układ kotwienia znajduje się ściśle w osi wywierconego poprzednio otworu.