Załącznik 7

 

Obudowa tymczasowa wyrobisk korytarzowych drążonych

za pomocą MW.

 

1. Dopuszcza się stosowanie pomostów roboczych z czerpaków ładowarek zgodnie z posiadanymi zezwoleniami.

2. Belki pomostu zamiast no prętach stalowych mogą być zawieszone na hakach lub ułożone na drabinach stalowych.

3. W wyrobiskach pochyłych pomosty muszą być układane poziomo.