Załącznik 12

 

Obudowa poszerzeń (obejścia i wnęki)wyrobisk korytarzowych z kształtowników stalowych „V” lub korytkowych.