Zał±cznik 11

 

Przykład obudowy skrzyżowania ¶ciany z chodnikiem nad¶cianowym w obudowie łukowej

 

                                                   

 

Przykład obudowy skrzyżowania ¶ciany z chodnikiem pod¶cianowym w obudowie łukowej