KWK „Joanna”                                          Wodzisław Śl., czerwiec 2010 r.                                    

 

Instrukcja nr 2/1/2009

obsługi, zabudowy i rabowania stojaka VALENT

 

 

1. Stojak Valent znajduje głównie zastosowanie, jako element podporowy obudowy prostokątnej chodników oraz rozcinek ścianowych jak również przy wzmacnianiu obudowy wyrobisk w rejonach wzmożonych ciśnień eksploatacyjnych.

2. Zabudowa stojaka.

a) Zabudowa stojaka prowadzona winna być przez zespół min. dwuosobowy, z których jeden jest przodowym zespołu.

b) Zabudowa stojaka składa się z następujących faz:

- odmierzenie wstępnej wysokości stojaka tj. wysunięcia rdzennika na żądaną wysokość, a następnie zakleszczenie zamka jednym klinem tak by nie doszło do opadnięcia rdzennika,

- wykonanie odpowiedniego gniazda w spągu,

- po ustawieniu stojaka należy osadzić podciągarkę na górnej części spodnika stojaka przez zabicie obejmy młotem 5-cio kilogramowym,

- wstępne podciągnięcie rdzennika stojaka za pomocą podciągarki (wykonując pionowe ruchy rączką podciągarki), cel – sprawdzenie czy podciągarka właściwie współpracuje ze stojakiem,

- zluzowanie zakleszczonego uprzednio zamka wybijając młotem wcześniej zabity klin,

- podciągnięcie rdzennika stojaka za pomocą podciągarki i nadanie stojakowi podporności wstępnej około 4 ton,

- zakleszczenie zamka uzyskujemy uderzając 5-cio kilogramowym młotem na przemian w kliny zamek stojaka. Zakleszczanie należy przerwać po uzyskaniu dzwonienia stojaka,

- po zabudowaniu stojaka należy spowodować wysunięcie części stałej podciągarki do góry, uderzając w zgrubienie obejmy podciągarki od dołu młotem 5-cio kilogramowym powodując w ten sposób rozejście się obejm podciągarki.

3. Stojaki Valent stanowiące podpory stropnic powinny być budowane w taki sposób, aby odchylenie stojaka w stosunku do stropnicy nie przekraczało ± 60 tzn., stropnica nie może odchylać się od głowicy stojaka więcej niż na połowę wysokości czopów głowicy.                W wyrobiskach poziomych i nachylonych pod kątem do 15° stojaki budowane winny być prostopadle do spągu natomiast w wyrobiskach nachylonych powyżej 15° odchylenie stojaków od linii prostopadłej do spągu nie może być większe od 10° w kierunku upadu.      W miejscu podparcia stropnicy stojakiem nad stropnicą należy wykonać wykładkę stropu z połowicy względnie okorka.

4. Rabowanie stojaka.

a) Lekko uderzyć kilofem z bezpiecznej odległości w stojak celem wyzwolenia znajdujących się w nim naprężeń.

b) Uderzając młotem 5-cio kilogramowym w wąski koniec najpierw jednego klina, a następnie drugiego powodujemy całkowite rozkleszczenie zamka powodując zsunięcie rdzennika.

c) Wyciągnięcie stojaka zrabowanego oraz jego przemieszczenie można wykonać ręcznie względnie przy pomocy ciągarki zamocowanej łańcuchem do dodatkowej rozpory jednym końcem oraz 3 metrowym odcinkiem łańcuch o średnicy ø 18 * 64 mm zamocowanym drugim końcem do wyrabowanego stojaka.

5 .Warunki bezpieczeństwa.

- przy ustawieniu stojaka należy sprawdzić czy płyta stopowa dobrze przylega do spągu, a w przypadku miękkich spągów należy stojak stawiać na podkładzie drewnianym.

- nie wolno budować stojaków uszkodzonych: posiadających wgnioty lub wygięcia spodnika, braki czopów głowicy względnie niekompletne kliny zamków.

- długość stojaka winna być dobrana do wysokości wyrobiska, a największy wysuw rdzennika stojaka nie może przekroczyć, takiej odległości by odsłonił nam prześwit otworu pod zamkiem.

- podczas rabowania stojaka należy wstępnie lekko uderzyć w spodnik celem rozładowania panujących w nim naprężeń.

- łańcuchy technologiczne do rabowania tj. ø18 * 64 mm należy łączyć ze sobą zamkami Śląsk oraz śrubami M-20 a ø 14 szybkozłączami.

- podczas ciągnięcia wyrabowanego stojaka ciągarką względnie siłownikiem należy wycofać wszystkie osoby z zasięgu ewentualnego biczowania łańcucha.

 

Opracował:                                                                                      Zatwierdził:

 

mgr inż. Czesław Zając