Strona główna

Eksploatacja złóż

Maszyny
i
urządzenia górnicze

Miernictwo górnicze

Zajęcia praktyczne

Zmiany
w przepisach górniczych
 z dnia 01.07.2017

 

Źródła światła i ich zastosowanie w górnictwie

 

Budowa lampy górniczej

Obecnie w polskim górnictwie węglowym są stosowane dwa typy lamp górniczych, lampa nahełmna RC – 12 i   LN – 10.

1.    Lampa RC-12

 

Lampy RC-12 są lampami akumulatorowymi dopuszczonymi do pracy w podziemiach kopalni i służą, jako indywidualne źródła światła dla pracowników dołowych.

Składają się z.

   akumulatora zasadowego,

   głowicy z żarówką dwuwłóknową oraz wyłącznika,

   przewodu oponowego łączącego głowicę z akumulatorem.

Są to lampy starego typu stosowane od wielu lat i stopniowo wycofywane.

 

2.    Lampa LN - 10

 

Górnicza Lampa Nahełmna LN - 10 jest nowoczesną lampą akumulatorową wprowadzana obecnie do polskiego górnictwa.

Składa się z dwóch podstawowych części: puszki z bezobsługowym akumulatorem oraz głowicy. W głowicy zamiast tradycyjnej żarówki zastosowano dwie diody – główną i pomocniczą. Wyłącznikiem lampy można zaświecić tylko diodę główną. Lampa może być eksploatowana przez 10,5 godzin. Po upływie tego czasu następuje samoczynne ograniczenie prądu świecenia do 30% wartości nominalnej. Po półtorej godzinie następuje całkowite wyłączenie lampy. Umożliwia to wymagane przepisami działanie nadajnika lokacyjnego jeszcze przez 170 godzin. Dioda pomocnicza zapala się automatycznie w przypadku awarii diody głównej bądź awarii układu sterującego.

 

DANE TECHNICZNE:

   Bateria 4 ogniwa Ni-MH,

   Napięcie znamionowe 4,8 V,

   Pojemność akumulatora 8,5 Ah,

   Żywotność akumulatorów min. 800 cykli,

   Żywotność źródła światła min. 60 000 h,

   Czas świecenia 12 h,

   Zakres temp. pracy - 5oC ÷ + 40oC,

   Masa lampy 1,45 kg,

   Wymiary lampy 105 x 160 x 60 mm.

 

Prawidłowa eksploatacja górniczej lampy LN-1O

 

Czynności związane z pobieraniem lampy:

 

   Pracownik może pobierać tylko tę lampę, która została mu przydzielona na stałe i na której umieszczono tabliczkę z jego numerem znaczka. Jeżeli ta lampa jest niesprawna — lampę rezerwową wydaje obsługa lampowni.

   Przed zdjęciem lampy z wieszaka należy sprawdzić jej stan naładowania. Stan ten wskazuje wskaźnik znajdujący się nad wieszakiem lampy (powinna świecić zielona lampka).

    Lampę zdejmujemy w ten sposób, że najpierw zdejmuje się głowicę lampy przekręcając ją w lewą stronę o 180°, a następnie akumulator.

   Po zdjęciu głowicy należy sprawdzić, czy dioda LED jest sprawna. Sprawdzenia dokonuje się przez obrót pokrętła wyłącznika lampy.

   Po dokonaniu kontroli lampy należy akumulator włożyć do nieuszkodzonego pokrowca.

    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy lampę osobiście oddać do warsztatu lampowni, oraz pobrać rezerwową lampę wydaną przez obsługę lampowni.

    Przy pobieraniu rezerwowej lampy obowiązują te same czynności kontrolne, co przy pobieraniu swojej.

   Po pobraniu lampy należy skontrolować działanie urządzenia lokacyjnego - sprawne jego działanie jest wtedy, gdy w stronę urządzenia pomiarowego zbliżymy akumulator lampy i zapali się w urządzeniu lampka kontrolna. Urządzenia sprawdzające znajdują się przed wejściem do warsztatu lampowni.

   Po ukończeniu dniówki należy lampę osobiście oddać do lampowni zawieszając ją w wieszaku ładownicy, i zamknąć na przydzieloną kłódkę, zabezpieczającą przed kradzieżą.

    Zawieszanie lampy w ładownicy odbywa się w kolejności odwrotnej niż zdejmowanie, tzn. najpierw zakłada się na hak akumulator pamiętając, że zakłada się go kablem do wnętrza ładownicy, a następnie zawiesza głowicę.

   Po zawieszeniu lampy należy zwrócić uwagę na to, czy ładuje się akumulator lampy (świeci lampka żółta).

   Użytkownik lampy w trakcie jej eksploatacji zobowiązany jest:

·                      nosić akumulator lampy w nieuszkodzonym pokrowcu, chronić go przed uszkodzeniem mechanicznym,

·                      chronić przewód oponowy przed nadmiernym skręceniem lub wyrwaniem,

·                      chronić głowicę lampy przed uszkodzeniem,

·                      pracownik, który przebywał na dole dłużej niż 10 godzin, powinien w dniu następnym zgłosić się do obsługi lampowni po przydzielenie lampy rezerwowej, aby umożliwić swojej lampie dobre naładowanie akumulatora,

·                      pracownik pobierający lub oddający lampę winien zwrócić uwagę na to, aby nie odłączyć od ładowania lamp sąsiednich,

·                      zabrania się wszystkim użytkownikom lamp LN-1O jakichkolwiek samowolnych napraw, oraz ich otwierania a w szczególności wykręcania śruby zabezpieczającej nakrętkę głowicy.

Uwaga:

   Po zakończeniu dniówki, w przypadku zauważenia jakiejkolwiek niesprawności lampy należy ją oddać do warsztatu lampowni.

   Każdy pracownik odpowiada za stan techniczny swojej lampy.

   W przypadku stwierdzenia samowolnych napraw lub umyślnego uszkodzenia lampy, w stosunku do tych osób wyciągnięte zostaną konsekwencje służbowe.

 

Zebrał i opracował: Czesław Zając    luty 2015,  sierpień 2018

 

Bibliografia:

- Instrukcja fabryczna lampy LN-1O