Więcej na

Eksploatacja złóż

1.Występowanie złóż

2. Poszukiwanie złóż

3.Zasoby

4. Założenie kopalni

5. Mechanika górotworu

6. Szkody górnicze

7. Obudowa

7.1. Obudowa ścianowa

8. MW

9. Drążenie szybów

10.Wyrobiska udostępniające

11.Wyrobiska przygotowawcze

12. Utrzymanie wyrobisk

13. Zasady eksploatacji

14. Systemy eksploatacji węgla

14.1. Systemy eksploatacji węgla

15. Systemy eksploatacji   rud i soli

16.Podsadzanie wyrobisk

17.Przewietrz. kopalń

17.1 Przewietrz. kopalń

17.2 Pyły szkodliwe

18.Zagrożenia metanowe

19.Zagrożenia wybuchem pyłu

20. Zagrożenia pożarowe

21.Zagrożenia wodne

22. Zagrożenie tąpaniami

23. Zagrożenie wyrzutami

24. Zagrożenie klimatyczne

25. Zagrożenie promieniotwórcze

26. Oświetlenie

27. Przeróbka kopalin

Wybrane instrukcje

 

Wybrane zagadnienia
z geologii

Geologia I

Geologia II

Geologia III

Test kontrolny