Zmiany w przepisach górniczych

Obowiązujące od  1 lipca 2017

Dnia 1 lipca 2017 weszło w życie szereg rozporządzeń pakietu nowych przepisów górniczych:

 

Znalezione obrazy dla zapytania pdfRozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

Znalezione obrazy dla zapytania pdfRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych zastąpiło  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania pdfRozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie przechowywania  i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.

Znalezione obrazy dla zapytania pdfRozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ratownictwa górniczego zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie ratownictwa górniczego.

 

Znalezione obrazy dla zapytania pdfROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych w sprawie zagrożenia klimatycznego

 

Znalezione obrazy dla zapytania pdfRozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

 

 

Prawo geologiczne i górnicze   Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  (stan prawny na 2020 r.)

 

 

 

Materiały dydaktyczne umieszczone na stronie czek.eu są w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów. Wobec ogromu materiału do przeanalizowania i poprawienia może to potrwać kilka miesięcy.

 

wrzesień 2017                                                                                                    Czesław Zając