https://staticl.poczytaj.pl/208000/przepisy-prawne-i-zagrozenia-w-gornictwie-damian-macek,208889-l.jpg

W książce, autorstwa wieloletniego pracownika przemysłu górniczego i doświadczonego dydaktyka, przedstawiono metody oceniania ryzyka zagrożeń wypadkowych w kopalniach, sposoby zapobiegania im oraz problematykę bezpieczeństwa i higienę pracy. Tom zawiera wyczerpujące omówienie m.in. takich zagadnień, jak: istota i geneza zagrożeń wypadkowych i chorobowych związanych z pracą w górnictwie, sposoby zapobiegania zagrożeniom, podstawowe sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, podstawowe przepisy BHP w górnictwie, techniczne i organizacyjne środki ochrony pracy.

Rok wydania 2011

Wydawnictwo „Śląsk”

Książkę można kupić w księgarniach internetowych oraz w księgarniach technicznych.