Stefan Wyciszczok

Maszyny i urządzenia górnicze Część 2

Podręcznik przeznaczony do nauczania zawodu „technik górnictwa podziemnego” dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu budowy i obsługi maszyn i urządzeń górniczych, podaje informacje dotyczące systemu technicznego stanowiącego podstawę działania omawianej maszyny, najistotniejszych węzłów konstrukcyjnych i tendencji rozwojowych

       Część: 2 Podręcznik omawia transport kopalniany, środki dostawy bezprzenośnikowej i przenośnikowej, przenośniki zgrzebłowe, taśmowe, kopalnianą kolej podziemną, transport liniowy, kołowroty kopalniane, ścianowe kompleksy zmechanizowane, urządzenia wyciągowe, przeróbkę mechaniczną kopalin, mechanizację robót pomocniczych, podstawy eksploatacji maszyn. Zawiera również wiadomości dotyczące sprężarek, wentylatorów, pomp odwadniających, klimatyzacji kopalń oraz wozów oponowych.

Wydanie I

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 356

Wydawnictwo: REA

 

 

Książkę można kupić w księgarniach internetowych oraz w księgarniach technicznych.