Materiały dydaktyczne dla górników

Kontakt:  poczta@czek.eu

 

Finał XII Olimpiady Wiedzy Górniczej "O złotą Lampkę"

 XIV EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY w KATOWICACH stał się wielkim forum poświeconym gospodarce i perspektywom jej rozwoju.

Z wielu interesujących zagadnień poruszanych na kongresie wybrałem sesję poświeconą roli górnictwa węgla w gospodarce i energetyce.

 Prelegentami na sesji byli….

Zaprzyjaźnione strony