Transport kopalniany

Zadaniem transportu kopalnianego jest przemieszczanie urobku, materiałów i ludzi w podziemnych wyrobiskach górniczych.

1.    Transport kopalniany dzieli się na:

   odstawę urobku na powierzchnię,

   transport materiałów z powierzchni kopalni do wyrobisk górniczych i z wyrobisk na powierzchnię,

   jazdę ludzi z powierzchni do wyrobisk górniczych i z powrotem.

2.    Odstawa urobku

Odstawa urobku jest to transport urobku z przodków wyrobisk górniczych na powierzchnię. Obecnie dąży się do zmechanizowania odstawy urobku uwzględniając bezpieczeństwo i czynnik ekonomiczny. Wykorzystane do odstawy środki techniczne zależą od metody i sposobu eksploatacji kopaliny. Inne będą np. w kopalni miedzi, a inne w kopalni węgla.

W kopalni węgla kamiennego udostępnionej szybem pionowym będzie to:

   przenośnik zgrzebłowy ścianowy,

   przenośnik zgrzebłowy podścianowy,

   ciąg przenośników taśmowych do załadowni,

   odstawa wozami do szybu,

   ciągnienie szybem na powierzchnię w wozach lub skipem.

Nowszym rozwiązaniem będzie odstawa ciągiem przenośników taśmowych bezpośrednio do zbiornika skipowego, a najlepszym upadową bezpośrednio do zakładu przeróbczego.

W kopalniach miedzi do odstawy wykorzystane będą oponowe wozy odstawcze.

3.    Transport materiałów

Do transportu materiałów stosuje się środki takie jak transport wozami tradycyjnej kolei podziemnej, wozami kolei podwieszanej lub spągowej. Na niektórych etapach może to być transport ręczny.

4.    Jazda ludzi

W celu wydłużenia czasu przebywania górników w przodkach stosuje się jazdę ludzi z wykorzystaniem różnych środków transportu takich jak wozy osobowe kolei tradycyjnej, podwieszanej, spągowej, lub koleje linowe krzesełkowe albo też odpowiednio przystosowane przenośniki taśmowe.

 

Zebrał i opracował: Czesław Zając wrzesień 2016.

 

Bibliografia:

- S. Wyciszczok; Maszyny i urządzenia górnicze część druga, Wydawnictwo REA

- J. Antoniak; Maszyny górnicze, Wydawnictwo „Śląsk”

- A. Janion; Maszyny i urządzenia górnicze,   Wydawnictwo „Śląsk”