ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 11 czerwca 2002 r. (ze zmianami)

w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 

Akt uznany za uchylony 

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Akt uznany za uchylony                                                    (Dz. U. Nr 94, poz. 841)

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

 

z dnia 28 czerwca 2002 r.

 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

 

(Dz. U. z dnia 2 września 2002 r.)

 

 

Akt uznany za uchylony                                                 załączniki do w/w rozporządzenia

                                                   


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Akt uznany za uchylony