Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze znajduje się w pliku pdf pobranym z strony Sejmu RP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111630981