Zadania egzaminacyjne etapu praktycznego

 

 

Egzamin praktyczny próbny z rozwiązaniem

Ściana podsadzkowa