M.11. Eksploatacja złóż podziemnych - Górnik eksploatacji podziemnej

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych - Technik górnictwa podziemnego